!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Beeri

Be'eri  בארי [Be'eri]


Pinat Hai Beeri
(= Children' Zoo or literally Living Corner)
  פינת חי בארי‎ [Pinat Khay Beeri]
31°25'12"N, 34°29'19"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0091A
     
 
Beeri
ISRAEL
 
+972 547918341
+972 547918788
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
minizoo především s domácími zvířaty, ale i surikaty, hlodavci a další

mini zoo with especially domestic animals, but also meerkats, roddents and others

dětská zoo
petting zoo

pikniková místa
picnic spots

N/A

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.02. 2014 Poslední úprava 19.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.