!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Beit Elazari

Bet El'azari  בית אלעזרי [Beit Elazari]   Bejt Elazari

dříve • formerly: Arugot (ערוגות)Ekron HaHadasha (עקרון החדשה)


Planet Teva
(= Planet Nature)
  פלנט טבע‎ [Planet Teva]
31°50'42"N, 34°47'59"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0141A
     
 
Meshek 121
HaTamar 121
Beit Elazari, 76803
ISRAEL
 
+972 546325598
+972 544777340
 
N/A
 
benny-keren☼bezeqint.net
 
www.haganenet.co.il/...
 
Planet Teva (Planeta příroda) je kombinací několika přírodních atrakcí a aktivit - hlavní částí je motýlí farma (více než sto motýlů místních druhů), dále dětská zoo (osli, kozy, králíci, morčata, slepice apod.) a kontaktní voliéra papoušků (30 m2 - aratingy, žaka, alexandři, agapornisové, korely, rozely, andulky a drobní okrasní pěvci...).

Teva Planet (Planet Nature) is a combination of several natural attractions and activities - the main part is the butterfly farm (more than a hundred local species of butterflies), moreover children's zoo (donkeys, goats, rabbits, guinea pigs, hens etc.) and contact parrot aviaries (30 m2 - conures, grey parrots, ringed parakeets, agapornises, cockatiels, rosellas, budgies and small ornamental songbirds...).

dětská zoo, dětská sportoviště a eko-hřiště
children's zoo, children's sport fields and eco-playground

N/A

2007

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.03. 2014 Poslední úprava 03.03. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.