!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Beit HaShita

Beit HaShitta   בית השיטה [Beit HaShita]  Bejt Ha-Šita


Meshek Hai Beit HaShita
(= Living Farm) • Beit HaShita Children's (Petting) Zoo • Beit HaShita Animal Farm
משק חי בית השיטה [Meshek Khay Beit HaShita]
32°33'15"N, 35°26'34"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0040A
     
 
Beit HaShita
ISRAEL
 
+972 546668804
+972 46536400
 
N/A
 
N/A
 
www.beithashita.org.il/...
 
menší, především dětská zoo - lišky, nosáli, fretky, lemuři, gazely, kozorožci, paovce, kozy, ovce, velbloudi, poníci, osli, králíci, činčily, pštrosi, papoušci, pelikáni, pávi, slepice, kachny, hadi, želvy...

smallish, primarily children's zoo - foxes, coatis, ferrets, lemurs, gazelles, ibexes, Barbary sheep, goats, sheep, donkeys, camels, ponies, rabbits, chinchillas, ostriches, parrots, pelicans, peacocks, chickens, ducks, snakes, tortoises...

dětská zoo
children's zoo

pikniková místa
picnic places

N/A

zřejmě kolektivní (kibuc)
probably collective (kibbutz)

1,5 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.02. 2014 Poslední úprava 03.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.