!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Beit Zera

Bet Zera  בית זרע [Beyt Zera]  Bejt Zera

původně • originally: Kfar Natan (כפר נתן)


Jungle Kef Beit Zera
Jungle Kef Zoo Beit Zera Zera (kef = fun)
ג'ונגל כיף  בבית זרע [Jungel Kef b'Beit Zera] •  ג'ונגל כיף גן חי בבית זרע [Jungel Kef Gan Khay b'Beit Zera]
předešlé názvy  •  former names
-> 1991
(ENG) Petting Zoo (literally Living corner)
(HEB) פינת חי [Pinat Khay]
32°41'22"N, 35°34'18"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0037A
     
 
Beit Zera
ISRAEL
 
+972 46775063
+972 546769404
 
N/A
 
jungle.kef☼gmail.com
 
www.jkef.co.il
 
původně dětská zoo kibucu, která vznikla počátkem 80. let. Po zavření základní školy byla zavřena i dětská zoo (zřejmě 1991), avšak v roce 1994 byla znovu otevřena s novým názvem a atraktivnějšími druhy zvířat. Surikaty, nosáli, fenci, kotuli, jeleni, poníci, kozy, mary, dikobrazi, králíci, ježci, pštrosi, nandu, papoušci, jeřábi, pávi, slepice, holubi, vodní ptáci, hadi, želvy, varani a jiné ještěrky...

originally children's zoo of kibbutz, which was established in the early 80s. After closing the elementary school, the children's zoo was closed too (probably 1991), but in 1994 it was reopened with a new name and more attractive animal species. Meerkats, coatis, fennec fox, squirrel monkeys, deer, ponies, goats, maras, porcupines, rabbits, hedgehogs, ostriches, rheas, parrots, cranes, peacocks, chickens, pigeons, waterfowl, snakes, turtles, monitors and other lizards...

dětská zoo, dětské hřiště, prohlídky s průvodcem, jízda na koních a ponících
petting zoo, children's playground, guided tours, horse and pony riding

snack bar, pikniková místa
snack bar, picnic spots

počátek 80. let - jako dětská zoo kibucu
early 80s - as a children's zoo of kibbutz
asi 1991
probably 1991
1994 - znovuotevření s novým názvem
1994 - reopening with new name

N/A (původně kibuc Beit Zera)
N/A (originally kibbutz Beit Zera)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Alex Kantorovich, ~2005
Image 1 of 7
Alex Kantorovich, ~2005
Alex Kantorovich, ~2005
Alex Kantorovich, ~2005
Image 2 of 7
Alex Kantorovich, ~2005
Alex Kantorovich, ~2005
Alex Kantorovich, ~2005
Image 3 of 7
Alex Kantorovich, ~2005
Alex Kantorovich, ~2005
Alex Kantorovich, ~2005
Image 4 of 7
Alex Kantorovich, ~2005
Alex Kantorovich, ~2005
Alex Kantorovich, ~2005
Image 5 of 7
Alex Kantorovich, ~2005
Alex Kantorovich, ~2005
Alex Kantorovich, ~2005
Image 6 of 7
Alex Kantorovich, ~2005
Alex Kantorovich, ~2005
Alex Kantorovich, ~2005
Image 7 of 7
Alex Kantorovich, ~2005
Alex Kantorovich, ~2005

  Stránka vytvořena 03.02. 2014 Poslední úprava 22.08. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.