!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ben Shemen Youth Village

 כפר הנוער בן שמן [Kfar ha-No'ar Ben Shemen]   القُدس‎ [Al-Quds]  Mládežnická vesnice Ben Šemen


Beit Haicar
Farmer House
בית האיכר [Beit haIcar] 
31°57'26"N, 34°55'48"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0032B
     
 
Ben Shemen Youth Village, 73115
ISRAEL
 
+972 89266453
+972 506329779
 
+972 15386497875
 
beit.haicar☼gmail.com
 
www.beit-haicar.co.il
 
farma, malý park plazů a dětská zoo, která vznikla původně v Mevo Heron (dnes Palestina), pak se stěhovala do Beerot Yitzhak a nakonec do Ben Shemen Youth Village - velbloudi, osli, kozy, ovce, králíci, morčata, sovy, dravci, papoušci, holubi, slepice, vodní ptáci, hadi, leguáni, švábi...

farm, small reptile park and children's zoo, which was originally established in Mevo Heron (now Palestine), then moved to Beerot Yitzhak and finally to Ben Shemen Youth Village - camels, donkeys, goats, sheep, rabbits, guinea pigs, owls, raptors , parrots, pigeons, chickens, waterfowl, snakes, iguanas, cockroaches...

jízda na oslech nebo velbloudech, mnoho sportovních a jiných aktivit
donkey or camel riding, many sport and other activities

N/A

1. ledna 1994 - původně v Mevo Horon (izraelský mošav v Palestině), pak v Beerot Yitzhak (cca od 2002)) a nakonec Ben Shemen Youth Village (cca od 2010)
1st January 1994 - originally in Mevo Heron (Israeli moshav in Palestina), than in Beerot Yitzhak (ca. since 2002) and finally in Ben Shemen Youth Village (ca. since 2010)

soukromé (Shmulik Glickman)
private (Shmulik Glickman)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.02. 2014 Poslední úprava 02.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.