!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Binyamina - Givat Ada

Binyamina (Binjamina) - Giv'at Ada  בנימינה-גבעת עדה [Binyamina - Givat Ada]  Binjamina - Givat Ada

do roku 2003 dvě samostatné obce Binjamina a Givat Ada • up to 2003 two independent cities Binjamina and Givat Ada


Ets HaSade Agricultural Tourist Center Givat Ada
(= Tree of the Field)
  עץ השדה מרכז תיירות חקלאית גבעת עדה [Etz HaSade Merkez Tayarut Khaklayit Givat Ada]
32°31'09"N, 35°00'20"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0112B
     
 
HaRishonim 3
Givat Ada
Binjamina - Givat Ada, 37808
ISRAEL
 
+972 46288306
+972 747027850
 
+972 46180257
 
ets.hasada☼gmail.com
office☼ets-hasade.com
 
www.ets-hasade.com
 
zemědělské a turistické centrum olivové farmy s dětskou zoo a teráriem - koně, poníci, králíci, kozy, emu, vodní a další ptáci, velká kolekce plazů (hlavně hadů)...

agricultural and tourist centre of olive farm with children's zoo and terrarium  - horses, ponies, rabbits, emus, waterfowl and other birds, large collection of reptiles (mainly snakes)...

dětská zoo, jízda na ponících, různé aktivity spojené s historickou farmou (více než 100 let) a výrobou oleje
petting zoo, pony riding, various activities related to the historical farm (more than 100 years) and oil production


N/A

zřejmě soukromé
perhaps private

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.02. 2014 Poslední úprava 22.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.