!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Bnei Atarot

Bene Atarot  בני עטרות [Bnei Atarot]  Bnej Atarot


Havat Yaldei HaTeva
(= Farm Children's Nature)
חוות ילדי הטבע  [Khava Yaldei HaTeva]
32°01'15"N, 34°54'49"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-00163B
     
 
Bnei Atarot
ISRAEL
 
+972 506889709
 
N/A
 
yakir.nir1☼gmail.com
 
www.yalde-hateva.info
 
dětská minizoo - nosáli, kozy, ovce, osli, dikobrazi, činčily, králíci, morčata, křečci a další hlodavci, sovy, papoušci, kachny, varani, leguáni, scinkové, želvy, hadi, obojživelníci, pavouci, štíři, švábi, strašilky a další bezobratlí...

Children's mini-zoo - coatis, goats, sheep, donkeys, porcupines, chinchillas, rabbits, guinea pigs, hamsters and other rodents, owls, parrots, ducks, monitors, iguanas, skinks, turtles, snakes, amphibians, spiders, scorpions, cockroaches, stick insect and other invertebrates...

prodej suvenýrů a zvířat
souvenirs and animals sale

základní občerstvení
basic refreshment

asi 2014
perhaps 2014

Soukromé (Yakir Nir)
private (Yakir Nir)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.12. 2016 Poslední úprava 03.12. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.