!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Degania Alef

Deganya Alef  דגניה א׳  [D'ganya Alef]   ديجانيا ألف [Dīgạnīạ Ālef]  Deganja Alef

původně • Originally: Degania (דגניה)


Gan VeHayot Degania Alef
(= Garden and Animals) • Degania Zoo
גן וחיות דגניה א׳  [Gan v'Hayot D'ganya Alef]
32°42'37"N, 35°34'21"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0047A
     
 
Degania Alef
ISRAEL
 
+972 46608488
+972 524705504
 
N/A
 
zoharontour☼gmail.com
 
www.degania.org.il/... ; www.degania.org.il/...
 
původně ryze dětská zoo, která vznikla již někdy v 70. letech, dnes množství zvířat z celého světa (mnoho druhů v jednom společném "safari výběhu", ostatní samostatně) - surikaty, nosáli, fretky, fenci, malpy, kotuli, vari, jeleni, alpaky, gazely, kozorožci, kozy,  ovce, poníci, mary, králíci, klokani, emu, papoušci, pávi (modří, bílí i zelení), bažanti, perličky, orebice, slepice, krůty, labutě, kachny, husy, holubi, želvy, hadi...

originally purely petting zoo, which was founded already sometime in the 70s, today number of animals from all over the world (many species in one joint "safari enclosure", the others separately) - meerkats, coatis, ferrets, fennec foxes, capuchins, squirrel monkeys, ruffed lemurs, deer, alpacas, gazelles, ibexes, goats, sheep, ponies , maras, rabbits, kangaroos, emus, parrots, peacocks (blue, white and also green), pheasants, guinea fowl, partridges, chickens, turkeys, swans, ducks, geese, pigeons, tortoises, snakes...

dětské hřiště, dětská zoo
children's playground; children's zoo

pikniková místa, kiosek
picnic spots, kiosk

někdy v 70. létech
sometime in the1970s

(zřejmě) kolektivní (kibuc)
(perhaps) collective (kibbutz)

1,1 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 07.02. 2014 Poslední úprava 07.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.