!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Eilat

Elat  אילת [Eilat]   إيلات‎‎ [Eilat]  Ejlat ; Eilat

dříve • formerly: Umm al-Rashrash


Dolphin Reef Eilat
ריף הדולפינים אילת [Rif haDolfinim Eilat]
29°31'38"N, 34°56'08"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0035A
     
 
Dolphines square
Eilat
ISRAEL

Postal adddress:
PO Box 104
Eilat
ISRAEL
 
+972 86300111
 
+972 86375921
 
info☼dolphinreef.co.il
 
www.dolphinreef.co.il
www.hebrew.dolphinreef.co.il
 
delfinárium přírodního typu - bazén z bojek a sítí je přímo v moři (průměrná hloubka 12 m) a je opatřen četnými moly. Delfinárium slouží k interakcím s delfíny, narozdíl od většiny ostatních však jsou veškeré interakce jen na libovůli delfínů (tzn. návštěvníci se pohybujjí po molech, plavou či se potápějí a delfíni se sami rozhodují zda se přidají nebo ne).
8 delfínů skákavých (z toho 6 zde narozených). Kromě delfínů jsou v areálu i pávy, kachny, slepice..., rejnoci zachránění od rybářů a údajně v menším bazénu i lachtani.

dolphinarium of natural type - pool from buoys and nets is just in the sea (average depth 12 m) and is equipped with numerous moles. Dolphinarium serves to interactions with dolphins, however unlike most others, all interactions are to the discretion of dolphins (i.e. visitors are moving on the piers, swiming or diving and dolphins decide themselves if will join or not).
8 bottlenose dolphins (6 of these were born here). In addition to dolphins, in the site are also peacocks, ducks, chickens... stingrays rescued from fishermen and reportedly also sea lions in smaller pool.

pláž, relaxační bazén, obchod se suvenýry
beach, relax pool, souvenir shop

barová restaurace
bar restaurant

1990

N/A

1 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.02. 2014 Poslední úprava 03.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.