!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ein Harod Meuhad

Ein (En) Harod Meu'had  עין חרוד מאוחד [Ein Kharod Meu'khad]  Ejn Charod Muechad

původně jen Ein Harod, od roku 1951 dva kibucy - Ein Harod Ihud a Ein Harod Meuhad • origonally Ein Harod only, since 1951 two kibbutzes - Ein Harod Ihud and Ein Harod Meuhad


Reptiles Corner Ein Harod Meuhad
(also Hebrew name Pinat haZohalim is used) • Snake Corner Ein Harod Meuhad (also Hebrew name Pinat Nahashia is used)
פינת הזוחלים עין חרוד מאוחד‎ [Pinat haZokhalim Ein Kharod Meu'khad] • פינת נחשיה עין חרוד מאוחד‎ [Pinat Nahashia Ein Kharod Meu'khad]
32°33'27"N, 35°23'40"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0067A
     
 
Ein Harod Meuhad, 96518
ISRAEL
 
+972 732645729
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
malé terárium především s hady a ještěrkami

small terrarium mainly with snakes and lizards

prohlídky s průvodcem, interakce s hady, blízko Plazího koutku je i zookoutek
guided tours, interactions with snakes, near of the Reptile corner there is also zoo-corner

N/A

přelom 80. a 90. let (?)
turn of the 80s and 90s (?)

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 12.02. 2014 Poslední úprava 12.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide ZOO Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 14. 07. 2016
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:14. 07. 2016
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.