!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ein HaShofet

En HaShofet  עין השופט [Eyn HaShofet]  Ejn ha-Šofet


Pinat Hai Ein HaShofet
(= Children' Zoo or literally Living Corner)
  פינת חי עין השופט‎ [Pinat Khay Eyn HaShofet]

32°35'37"N, 35°06'10"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0093A
     
 
Ein HaShofet
ISRAEL
 
+972 507266508
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
více méně dětská zoo - lišky, fretky, nosáli, gazely, poníci, osli, kozy, prasata, králíci, činčily, drobní hlodavci, papoušci, pávi, slepice, krůty, pelikáni, vodní ptáci, holubi, hadi, želvy, leguáni a jiné ještěrky, koi kapři...

more or less children's zoo - foxes, ferrets, coatis, gazelles, ponies, donkeys, goats, pigs, rabbits, chinchillas, small rodents, parrots, peacocks, chickens, turkeys, pelicans, waterfowl, pigeons, snakes, turtles, iguanas and other lizards, koi carps...

dětská zoo, jízda na ponících
petting zoo, pony riding

pikniková místa
picnic spots

N/A

kolektivní (kibuc - Eilot Guest House)
collective (kibbutz - Eilot Guest House)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 19.02. 2014 Poslední úprava 19.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.