!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ein Shemer

En Shemer  עין שמר [Eyn Shemer] Ejn Šemer


Pinat Hai "Ahla Hai" Ein Shemer
(Pinat Hai = Children's Zoo or literally Living Corner; Ahla Hai = Great, Excelent or Cool Living)
  פינת חי "אחלה חי" עין שמר‎ [Pinat Khay "Akhla Khay" Eyn Shemer]
32°27'46"N, 35°00'25"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0121B
     
 
Ein Shemer
ISRAEL
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
www.kibbutznetwork.co.il/...  
 
školní mini zoo - lišky, fretky, gazely, kozy, králíci, činčily, morčata a další hlodavci (myši, potkani, pískomilové...), nandu, papoušci (aratingy, alexandři, agapornisi, korely, andulky...), vrány, sojky, drobní okrasní pěvci, holubi, hrdličky, několik druhů vrubozobých, pávi, křepelky, krůty, perličky, několik plemen slepic, chameleoni, želvy, ryby, šneci, strašilky...

school mini zoo - foxes, ferrets, gazelles, goats, rabbits, chinchillas, guinea pigs and other rodents (mice, brown rats, gerbils ...), rheas, parrots (conures, ringed parakeet, agapornises, cockatiels, budgies...), crows , jays, small ornamental songbirds, pigeons, doves, several species of waterfowl, peacocks, quails, turkeys, guinea fowl, several breeds of chickens, chameleons, turtles, fish, snails, stick insect...

dětská zoo
petting zoo

N/A

N/A (by Nivi Mirkam)

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

0,4 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 26.02. 2014 Poslední úprava 26.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.