!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Eshhar

 אשחר [Eshkhar]  Ešchar


Pinat Hai Eshhar
(= Children's Zoo or literally Living Corner)
  פינת חי אשחר‎ [Pinat Khay Eshkhar]
32°53'08"N, 35°18'08"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0158B
     
 
Eshhar
ISRAEL
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
www.eshchar.co.il/...  
 
aktuálně zrekonstruovaná mini zoo - domácí zvířata, papoušci, pávi, vodní ptáci...

currently renovated mini zoo - domestic animals, parrots, peacocks, waterfowl...

dětská zoo
petting zoo

N/A

N/A

kolektivní (společná osada)
collective (communal settlement)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.03. 2014 Poslední úprava 08.03. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.