!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Eyal

 אייל [Eyal]  Ejal


Limpoland Eyal
  לימפולנד אייל‎ [Limpoland Eyal]
předešlé názvy  •  former names
(ENG) Limpopo Eyal
(HEB) לימפופו אייל [Limpopo Eyal]

32°12'42"N, 34°58'35"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 
zoologická část • zoological part

celé zařízení • whole facility
   
AS-IL-XX-0094A
     
 
Eyal, 45840
ISRAEL
 
+972 97639201
+972 97639060
 
+972 97639060
 
nofeseyal☼012.net.il
 
N/A  
 
rekreační a zábavní park (hlavně pro děti) v avokádovém háji, mj. s mini zoo - opice, osli, kozy, ovce, králíci, morčata, papoušci, pávi, slepice, husy, kachny, želvy, okrasné ryby...

recreation and leisure park (especially for children) in avocado groves, i.a. with mini zoo - monkeys, donkeys, goats, sheep, rabbits, guinea pigs, parrots, peacocks, chickens, geese, ducks, turtles, ornamental fish...

dětská zoo, dětské a fotbalové hřiště, motokáry, kulečník a mnoho dalších aktivit
petting zoo, children's and football playground, go-karts, pool table and many other activities

bufet, kavárna
buffet, café

1998

městské
municipal

3,2 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 20.02. 2014 Poslední úprava 20.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.