!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Gadot

 גדות [Gadot] 

původně • originally: HaGovrim (הגוברים)


Pinat Hai Gadot
(= Children's Zoo or literally Living Corner)
  פינת חי גדות [Pinat Khay Gadot]
33°01'05"N, 35°37'19"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0113B
     
 
Gadot
ISRAEL
 
+972 579429908
 
N/A
 
N/A
 
www.gadot-lodging.co.il/...  
 
dětská zoo - fretky, osli, kozorožci, kozy, ovce, králíci, činčily, kachny, husy, bažanti, slepice, perličky, želvy, ještěrky...

children's zoo - ferrets, donkeys, ibexes, goats, sheep, rabbits, chinchillas, ducks, geese, pheasants, chickens, guinea fowl, tortoises, lizards...

dětská zoo, ubytování
petting zoo, accommodation

restaurace
restaurant

N/A

zřejmě kolektivní (kibuc)
perhaps collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.02. 2014 Poslední úprava 22.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.