!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Gealya

Ge'alya  גאליה [Ge'aliya]  Gealja


Litufim Gealya
(= Petting or Caresses)
  ליטופים גאליה [Litufim Ge'aliya]
31°53'08"N, 34°45'56"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0110A
     
 
Meshek 18
Gealya, 76885
ISRAEL
 
+972 89475217
+972 89466110
+972 50268707
+972 52441964
 
+972 89422021
 
red☼macam.ac.il
 
N/A  
 
dětská zoo - fretky, osli, koně, králíci, morčata, dům hlodavců, mnoho druhů papoušků (ary, eklektusi, žaka, alexandři, agapornisové, korely, rozely, andulky...), pěvci, vodní ptáci, pávi, křepelky, bažanti, terárium (hadi, ještěrky, želvy... )

children's zoo - ferrets, donkeys, horses, rabbits, guinea pigs, house of rodents, many species of parrots (macaws, ecletuses, grey parrots, ringed parrots, agapornises, cockatiels, rosellas, budgies...), songbirds, waterfowl, peacocks, quails, pheasants, terrarium (snakes, lizards, tortoises...)

dětská zoo
petting zoo

N/A

2000

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.02. 2014 Poslední úprava 22.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.