!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Gesher

 גשר [Gesher]   Gešer


Meshek Yeladim Gesher
(= Kids Farm)
  משק ילדים גשר [Meshek Yeladim Gesher]
32°37'15"N, 35°33'04"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0114B
     
 
Gesher
ISRAEL
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
dětská zoo - především domácí zvířata - koně, osli, kozy, ovce, několik druhů a plemen hus a kachen, pávi, slepice, holubi, vodní želvy...

children's zoo - mainly domestic animals - horses, donkeys, goats, sheep, several species and breeds of geese and ducks, peacocks, chickens, pigeons, water turtles...

dětská zoo
petting zoo

N/A

počátkem 70. let nebo ještě dřívě
in the early 1970s or even before

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 22.02. 2014 Poslední úprava 22.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.