!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Geva

 גבע [Geva]

původně • originally: Kvutzat HaGevaa (קבוצת הגבעה)


Pinat Hai Geva
(= Children's Zoo or literally Living Corner)
  פינת חי גבע‎ [Pinat Khay Geva]
32°33'59"N, 35°22'22"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0159A
     
 
Geva
ISRAEL
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
www.212.179.41.167/...  
 
mini zoo - dříve solidní kolekce zvířat (včetně oryxů, rhezusů, kakadu atd.), nyní zřejmě hlavně domácí zvířata (kozy, ovce, králíci, slepice, husy, kachny...)

mini zoo - formerly creditable collection of animals (including oryxes, rhesuses, cockatoos etc.), now perhaps mainly domestic animals (goats, sheep, rabbits, chickens, geese, ducks...)

dětská zoo
petting zoo

N/A

N/A

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.03. 2014 Poslední úprava 10.03. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.