!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Givat Brenner

Giv'at Brenner  גבעת ברנר [Giv'at Brenner]


The Giva Farm
(Giva = Hill) • Pinat Hai Givat Brenner (= Children's zoo or literally Living Corner)
החווה בגבעה  [HaKhava b'Giv'a] • פינת חי בגבעת ברנר  [Pinat Khay b'Giv'at Brenner]
31°52'09"N, 34°48'18"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0051A
     
 
Givat Brenner
ISRAEL
 
+972 89443440
+972 506803440
 
N/A
 
asaf☼gbrener.org.il
 
www.hibrener.co.il
www.gbrener.org/...
 
malá, ale poměrně stará, více méně dětská zoo. V posledních letech se snaží orientovat i na návštěvníky, kteří nejsou z kibucu. Opice, jeleni, osli, koně, kozy, kozorožci, ovce, králíci, labutě, pávi, slepice, leguáni, želvy...

small but relatively old, more or less children's zoo. Recently, it is trying to focus on visitors who are not from the kibbutz. Monkeys, deer, donkeys, horses, goats, ibexes, sheep, rabbits, swans, peacocks, chickens, iguanas, turtles...

dětská zoo, jízdy na oslech
children's zoo, donkey riding

N/A

počátkem 50. let
in the early 1950s

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
~ 2009
           


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.02. 2014 Poslední úprava 08.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.