!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Givat Haim Ihud

Givat (Giv'at) Haiyym   גבעת חיים איחוד [Givat Haim Ikhud]   Givat Chajim Ichud

původně jen Givat Haim, od roku 1952 dva kibucy - Givat Haim Ihud a Givat Haim Meuhad • origonally Givat Haim only, since 1952 two kibbutzes - Givat Haim Ihud and Givat Haim Meuhad


Lagaat Bahaiot
(= touch the animals) • Safari Yeladim (= children's safari)
לגעת בחיות [Lagaat Bakhayot] • ספארי לילדים [Safari l'Yeladim] 
32°23'53"N, 34°56'00"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0034B
     
 
Givat Haim Ihud
ISRAEL
 
+972  46369553
+972 507602119
 
N/A
 
safarighi☼gmail.com
info☼safariyeladim.com
navon☼ghi.org.il
 
www.safariyeladim.com +
 
dětská zoo z velké části ve formě dětského safari (kopytníci a mnoho ptáků v jednom výběhu, ostatní v klecích, voliérách apd.) - nosáli, axisi, koně, poníci, kozorožci,  kozy, ovce, králíci, pštrosi, nandu, papoušci, pávi, bažanti, perličky, slepice, vodní ptáci, hadi, chameleoni a další ještěrky, želvy...

children's zoo largely in the form of children's safari (ungulates and many birds in one enclosure, others in cages, aviaries and so on) - coatis, chitals, horses, ponies, ibexes, goats, sheep, rabbits, ostriches, rheas, parrots, peacocks, pheasants, guinea fowl, waterfowl, snakes, chameleons and other lizards, tortoises...

dětský koutek, mini bowling, jízda na ponících a v traktoru
children's corner, Mini bowling, pony and tractor riding

pikniková místa, prodej nejzákladnějšího občerstvení (zmrzlina, káva...)
picnic spots, selling of most basic refreshment (ice cream, coffee...)

2002

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.02. 2014 Poslední úprava 02.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.