!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Gvaram

Gvar'am; Gevaram; Gevar'am  גברעם [Gvar'am]


Pinat Hai Gvaram
(= Children's zoo or literally Living Corner)
פינת חי גברעם  [Pinat Khay Gvar'am]
31°35'34"N, 34°36'48"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0052A
     
 
Gvaram, 79130
ISRAEL
 
+972 547701443
+972 547701586
 
N/A
 
irit_shaani☼walla.co.il
 
www.pninatgvaram.co.il
 
především dětská zoo - původně pro děti kibucu, od roku 2004 však orientovaná i na ostatní návštěvníky - surikaty, nosáli, fretky, lišky, lemuři, jeleni, alpaky, kozy, ovce, koně, damani, nutrie, činčily, králíci, emu, papoušci, drobní exotičtí pěvci, kachny, husy, labutě, pávi, slepice, holubi, ještěrky, hadi, želvy, rybičky, bezobratlí

mainly children's zoo - originally for children of the kibbutz, however since 2004, oriented also to other visitors - meerkats, coatis, ferrets, foxes, lemurs, deer, alpacas, goats, sheep, horses, hyraxes, nutrias, chinchillas, rabbits, emus, parrots , small exotic songbirds, ducks, geese, swans, peacocks, chickens, pigeons, lizards, snakes, turtles, fishlets, invertebrates...

dětská zoo, jízdy na ponících
children's zoo, pony riding

N/A

počátek 80. let
in the early 1980s

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
2011
           


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.02. 2014 Poslední úprava 08.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.