!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Hafetz Haim

Hafetz Hayym  חפץ חיים [Khafetz Khayim]  Chafec Chajim


Eve's Farm Hafetz Haim
החווה של חוה חפץ חיים‎ [HaKhava shel Khava Khafetz Khayim]
předešlé názvy  •  former names
1984 - 2001
(ENG) Meshek Yeladim Hafetz Haim (= kids farm)
(HEB) משק ילדים בחפץ חיים [Meshek Yeladim b'Hafetz Haim]
31°47'25"N, 34°48'08"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0065A
     
 
Hafetz Haim, 76817
ISRAEL
 
+972 88593876
+972 747025878
 
+972 88593679
 
havafarm☼gmail.com
 
www.havafarm.co.il
neoficiální stránky • non-official site: www.datinet.co.il/...
 
Původně dětská farma především pro nejmenší děti z kibucu, založená v roce 1984. V roce 2001 byla privatizována a v roce 2009 rekonstruována. Dnes je jednou z největších "malých dětských farem" Izraele, která rychle přerostla v mini zoo se spoustou i exotických zvířat. Nosáli, fretky, lišky, paviáni, kočkodani, jeleni, axisi, přímorožci, adaxi, velbloudi, alpaky, ovce, paovce, kozy, kozorožci, buvoli, koně, osli, dikobrazi, králíci, pštrosi, dravci, sovy, papoušci, pávi, pelikáni, čápi, vodní ptáci, krůty, perličky, slepice, želvy, leguáni, hadi...

Originally petting zoo especially for the youngest children of the kibbutz, founded in 1984. In 2001, it was privatized and in 2009 reconstructed. Today it is one of the largest "small children's farms" of Israel, which rapidly overgrew into a mini zoo with lots of also wxotic animals. Coatis, ferrets, foxes, baboons, green monkeys, deer, chitals, oryxes, addaxes, camels, alpacas, sheep, Barbary sheep, goats, ibexes, buffaloes, horses, donkeys, porcupines, rabbits, ostriches, raptors, owls, parrots, peacocks, pelicans, storks, waterfowl, turkeys, guinea fowl, chickens, turtles, iguanas, snakes...

dětská zoo, ježdění na koních a oslech, dětské hřiště
children's zoo, horse and donkey riding, children's palyground

bufet
buffet

1984

soukromé (Jacob a Eva Zeligerovi), původně kolektivní (kibuc)
private (Jacob and Eve Zeliger), originally collective (kibbutz)

2,5 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
~ 2013
           


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 12.02. 2014 Poslední úprava 12.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.