!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
HaKfar HaYarok

 הכפר הירוק [HaKfar HaYarok]   ha-Kfar ha-Jarok


Pinat Hai Lagaat BaTeva HaKfar Hayarok
(Pinat Hai = Children's Zoo or literally Living Corner; Lagaat Bateva = Touch of Nature)
  פינת חי לגעת בטבע הכפר הירוק‎ [Pinat Khai Laga'at b'teva HaKfar HaYarok]
32°07'57"N, 34°49'38"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0116B
     
 
HaKfar HaYarok
ISRAEL
 
+972 526620253
 
N/A
 
teva4321☼gmail.com
 
www.lagaatbateva.co.il
 
dětská zoo agroturistického návštěvnického centra - kozorožci, kozy, ovce, velbloudi (?), krávy, osli, králíci, emu, kakadu, pávi, slepice, husy, kachny...

children's zoo of agrotourist visitor's centre - ibexes, goats, sheep, camels (?), cows, donkeys, rabbits, emus, cockatoos, peacocks, chickens, geese, ducks...

dětská zoo, dětské hřiště
petting zoo, children's playground

N/A

1995

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 25.02. 2014 Poslední úprava 25.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.