!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Havatzelet HaSharon

Havazzelet HaSharon  חבצלת השרון [Khavatzelet HaSharon]   Chavacelet ha-Šaron


Havat HaLitufim Havatzelet HaSharon
(= Petting Farm)
  חוות הליטופים חבצלת השרון‎ [Khavat haLituf Khavatzelet HaSharon]
32°21'33"N, 34°51'39"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0118B
     
 
Havatzelet HaSaharon, 42937
ISRAEL
 
+972 98663275
+972 98663098
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
dětská zoo - kozy, ovce, poníci, králíci, morčata, křečci, papoušci, husy, kachny, slepice, hadi, želvy, leguáni...

children's zoo - goats, sheep, ponies, rabbits, guinea pigs, hamsters, parrots, geese, ducks, chickens, snakes, tortoises, iguanas...

dětská zoo, dětské hřiště, jízda na ponících
petting zoo, children's playground, pony riding

bufet
buffet

N/A

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 26.02. 2014 Poslední úprava 26.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.