!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Karmiel

Karmi'el  כרמיאל [Karmi'el]   كارميل‎ [Karmiel]


Pinat Hai of Karmiel Children's Village
(=Children's zoo or literally Living Corner)
  פינת חי של כפר הילדים כרמיאל [Pinat Khay shel Kfar HaYeladim Karmiel]
32°55'23"N, 35°17'23"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0097A
     
 
Children's Village
Karmiel, 21661
ISRAEL
 
+972 49886930
+972 49901000
 
+972 49886932
 
N/A
 
www.karmiel.muni.il/...
www.kfar-hayeladim.co.il/... (celý web v pdf • all site in pdf)
www.web.macam98.ac.il/...
 
 
mini zoo - mývali, fretky, 3 druhy opic, jeleni, velbloudi, kozorožci, kozy, ovce, koně, králíci, morčata, čičnčily, křečci, vakoveverky, pštrosi, bažanti, pávi, slepice, husy, kachny, ještěrky, hadi...

mini zoo - raccoons, ferrets, 3 species of monkeys, deer, camels, ibexes, goats, sheep, horses, rabbits, guinea pigs, chinchillas, hamsters, sugargliders, ostriches, pheasants, peacocks, chickens, geese, ducks, lizards, snakes...

dětská zoo, dětské hřiště
petting zoo, children's playground

N/A

asi okolo r. 2000
probably around 2000

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 20.02. 2014 Poslední úprava 20.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.