!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Katzrin

Qatzrin; Kazrin; Qazrin; Katsrin; Qatsrin  קצרין [Katzrin]    Kacrin


Pinat Hai Katzrin
(= Children's Zoo or literally Living Corner) • Katzrin Mini Zoo
פינת חי קצרין  [Pinat Khay Katzrin]
32°59'16"N, 35°41'27"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0056A
     
 
Zavitan
Katzrin, 9009
Golan Heights
ISRAEL
 
+972 48453711
 
N/A
 
N/A
 
www.visitkatsrin.org.il/...
www.golan.org.il/...
 
 
jedna z trochu větších dětských zoo, či spíše minizoo... V současné době prochází kompletní modernizací. Lišky, nosáli, surikaty, gazely, jeleni, kozorožci, kozy, ovce, koně, dikobrazi, mývali, králíci, morčata, pávi, bažanti, vodní ptáci, hadi, želvy, ještěrky... (dříve i vlci)

One of slightly larger children's zoos, or rather mini-zoo... Currently is undergoing a complete modernization. Foxes, raccoons, coatis, meerkats, gazelles, deer, ibexes, goats, sheep, horses, porcupines, rabbits, guinea pigs, peacocks, pheasants, waterfowl, snakes, turtles, lizards... (formerly also wolves)

dětská zoo, dětské hřiště
children's zoo, children's playground

N/A

N/A

(zřejmě) obecní
(probably) municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.02. 2014 Poslední úprava 10.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.