!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kfar Galim

Kefar Galim (Gallim)  כפר גלים [Kfar Galim]


Pinat Hai Kfar Galim
 (= Children's Zoo or literally Living Corner)
  פינת חי כפר גלים‎ [Pinat Khay Kfar Galim]
32°45'58"N, 34°57'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0124A
     
 
Kfar Galim
ISRAEL
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
mini zoo - nosáli, gazely, velbloudi, osli, koně, kozy, dikobrazi, králíci, činčily, papoušci, husy, kachny, pávi, slepice, krůty, hadi, ještěrky (leguáni, gekoni...), koi kapři...

mini zoo - coatis, gazelles, camels, donkeys, horses, goats, porcupines, rabbits, chinchillas, parrots, geese, ducks, peacocks, chickens, turkeys, snakes, lizards (iguanas, geckos...), koi carps...

dětská zoo
petting zoo

N/A

N/A

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 27.02. 2014 Poslední úprava 27.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.