!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kfar Giladi

Kefar Gil'adi  כפר גלעדי [Kfar Giladi]

původně • originally: Kfar Giora (כפר גיורא); Kfar Bar Giora (כפר בר־גיורא)


Pinat Hai Kfar Giladi
 (= Children's Zoo or literally Living Corner)
  פינת חי כפר גלעדי‎ [Pinat Khay Kfar Giladi]
33°14'22"N, 35°34'32"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0125A
     
 
Kfar Giladi
ISRAEL
 
+972 506940403
 
N/A
 
N/A
 
www.kfar-giladi.org.il/...  
 
mini zoo - gazely, kozorožci, kozy, ovce, králíci, dravci, sovy, papoušci, kachny, husy, slepice...

mini zoo - gazelles, ibexes, goats, sheep, rabbits, raptors, owls, parrots, ducks, geese, chickens...

dětská zoo
petting zoo

N/A

zřejmě 60. léta
perhaps the 1960s

zřejmě kolektivní (kibuc)
perhaps collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 27.02. 2014 Poslední úprava 27.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.