!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kfar Habad

Kefar Habad  כפר חב"ד [Kfar Khabad]  Kfar Chabad


Pinat Hai Kfar Habad
(= Children's Zoo or literally Living Corner; also Hebrew name of the Park)
פינת חי כפר חב"ד‎ [Pinat Khay shel Merkez Park]
31°59'24"N, 34°51'00"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0075B
     
 
Kfar Habad
ISRAEL
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
nově a kompletně zrekonstruovaná dětská zoo - především (nebo jen) ptáci - papoušci, mnoho vodních ptáků a bažantů, pávi, perličky, krůty, slepice...

newly and completely renovated children's zoo - especially (or only) birds - parrots, many waterfowl and pheasants, peacocks, guinea fowl, turkeys, chickens...

dětské hřiště
children's playground

N/A

N/A

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 14.02. 2014 Poslední úprava 14.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.