!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kfar Hess

Kefar Hess  כפר הס [Kfar Hess] 


Kfar Hess Parrot Farm
חוות התוכים בכפר הס‎ [Khavat haTukim Kfar Hess]
32°14'34"N, 34°56'20"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0016A
     
 
Kfar Hess, 40692
ISRAEL
 
+972 97961957
+972 97961773
 
+972 97961957
 
keren☼havat-hatukim.co.il
marianotukim☼hotmail.com
 
www.havat-hatukim.co.il +
www.havathatukim.ligdol.co.il
 
papouščí farma a dětská zoo - kromě mnoha druhů papoušků (ary, kakadu, žaka, lori, amazoňani, eklektusi a mnoho dalších) i nosáli, dikobrazi, mary, veverky, emu, želvy a domácí zvířata (poníci, kozy, ovce, králíci, morčata, nutrie, pávi, krůty, perličky, kachny, husy, slepice, holubi...)

parrot farm and children's g zoo - in addition to many species of parrots (macaws, cockatoos, African grey parrot, lorikeets, amazons, eclectuses, and many others) also coatis, porcupines, maras, squirrels, emus, turtles and domestic animals (ponies, goats, sheep, rabbits, guinea pigs, nutrias, peacocks, turkeys, guinea fowl, ducks, geese, chickens, pigeons...)

dětská zoo, jízda na ponících, kontakt s papoušky, obchod se suvenýry, prodej papoušků a jiných zvířat
petting zoo, pony riding, contact with parrots, souvenir shop, parrot and other animals selling

bufet
buffet

N/A (by Uri Magen)

soukromé (Uri Magen)
private (Uri Magen)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
~ 2013
~ 2008
         


  všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 27.01. 2014 Poslední úprava 27.01. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.