!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kfar Saba

Kefar Saba (Sava)  כפר סבא [Kfar Sava]   كفر سابا‎ [K'far Sạbạ]

historicky také • historically also: CapharsabaKafr Saba


Hai Park Kfar Saba
(= Living Park)
  חי פארק כפר סבא‎ [Khay Park Kfar Sava]
32°10'42"N, 34°55'38"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0127A
     
 
Park Ironi
Kfar Saba
ISRAEL
 
+972 503166390
+972 97649412
 
N/A
 
haypark☼ksaba.co.il
erellak☼ksaba.co.il
 
www.kfar-saba.muni.il/...
 
nová mini zoo ve zrekonstruovaném městském parku - kozy, ovce, emu, papoušci (aratingy, lori...), želvy, terárium (hadi, ještěrky) atd.

new mini zoo in renovated municipal park - goats, sheep, emus, parrots (conures, lorikeets...), tortoises, terrarium (snakes, lizards) etc.

dětská zoo, mnoho aktivit v parku (dětské hřiště, různá sportoviště...)
petting zoo, many activities in the park (children's playground, various sport fileds...)

pikniková místa
picnic spots

koncem roku 2012
end of 2012

městské
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 27.02. 2014 Poslední úprava 27.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.