!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kidron

Qidron  קדרון [Kidron]


Israel Insect Farm
Israel Butterfly and Insect Farm
חוות החרקים הישראלית  [Khavat haKherekim haIsraelit] • חוות הפרפרים והחרקים הישראלית  [Khavat haParparim v'haKherekim haIsraelit]
31°49'15"N, 34°48'46"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0045A
     
 
Kidron
ISRAEL
 
+972 577724696
+972 528284322
 
N/A
 
nili29561☼gmail.com
israelbutterflies☼gmail.com
 
www.butterflies.co.il  
 
hmyzí a motýlí farma (v současné době neveřejná) zaměřující se hlavně na chov místních druhů a především reintrodukci motýlů. Motýli, brouci, pavouci, štíři, švábi, strašilky, včely, mravenci...

insect and butterfly farm (currently non-public), focusing mainly on breeding of local species and especially on reintroduction of butterflies. Butterflies, beetles, spiders, scorpions, cockroaches, stick insect, bees, ants...

od roku 2009 není farma otevřená pro veřejnost (vyjímkou jsou pouze svatby, oslavy a podobné akce)
since 2009, the farm is not open to public (only weddings, celebrations and other actions like that are exceptions)

bar

2004 - založení (Nili Shahar ad Oz Rittner); 1. července 2006 - otevření veřejnosti; 2009 - zavření pro veřejnost
2004 - foundation (by Nili Shahar and Oz Rittner); 1st july 2006 - opening to the public; 2009 - closing to the public

(zřejmě) soukromá
(perhaps) private

0,5 ha


N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 06.02. 2014 Poslední úprava 06.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.