!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Kiryat Tivon

Qiryat Tiv'on  קריית טבעון [Kiryat Tiv'on]    Kirjat Tivon

původně 4 samostatné obce • originally 4 separate villages: Tivon (טבעון), Kiryat Amal (קריית עמל), Elroi (אלרואי) a Kiryat Haroshet (קריית חרושת)


Zoological Center Ramat Hadassah Szold Youth Village
(= mostly shortened to Ramat Hadassah only)
המרכז הזואולוגי כפר הנוער רמת הדסה סאלד‎ [HaMerkez haZoologi Kfar HaNoar Ramat Hadassa Szold]
32°43'46"N, 35°08'49"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0134B
     
 
Ramat Hadassah Szold Youth Village
Kiryat Tivon
ISRAEL
 
+972 49037822
 
N/A
 
N/A
 
www.ramat-hadassah.org.il/...  
 
mini zoo, která slouží mj. i jako tréninkové centrum lektorů (animalterapie apod.) - fretky, jelení, koně, kozy, zajíci, činčily, králíci, morčata a další hlodavci, papoušci, pávi, slepice, husy, kachny, holubi, plazi atd.

mini zoo, which serves among other also as a training center of lectors (of animal therapy etc.) - ferrets, deer, horses, goats, hares, chinchillas, rabbits, guinea pigs and other rodents, parrots, peacocks, chickens, geese, ducks, pigeons, reptiles etc.

dětská zoo
children's zoo

N/A

N/A

kolektivní (mládežnická vesnice pod vedení Židovské agentury -הסוכנות היהודית)
collective (youth village under the leadership of Jewish Agency - הסוכנות היהודית)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.03. 2014 Poslední úprava 02.03. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.