!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Maagan

Ma'agan  מעגן [Ma'agan]

původně • originally: Bosaar (בסער)


Pinat Hai of Maagan Holiday Village
(= Children's Zoo or literally Living Corner)
  פינת חי של כפר הנופש מעגן‎ [Pinat Khay shel Kfar haNofash Ma'agan]
32°42'21"N, 35°35'52"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0137B
     
 
Maagan
ISRAEL
 
+972 46654411
 
N/A
 
 maaganhv☼netvision.net.il
 
www.maagan.com/...
www.maagan.org.il/...
 
 
dětská zoo - opice, osli, kozy, ovce, králíci, morčata, pávi, slepice, husy, kachny... K dispozici je jen velmi málo informací.

children's zoo - monkeys, donkeys, goats, sheep, rabbits, guinea pigs, peacocks, chickens, geese, ducks... Only very little information is available.

dětská zoo
children's zoo

N/A

N/A

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 02.03. 2014 Poslední úprava 02.03. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.