!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Maagan Michael

Ma'agan Michael (Mikha'el)  מעגן מיכאל [Ma'agan Mikha'el]


Pinat Hai Maagan Michael
(= Children's Zoo or literally Living Corner)
  פינת חי מעגן מיכאל‎ [Pinat Khay Ma'agan Mikha'el]
32°33'18"N, 34°54'53"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0086A
     
 
Maagan Michael, 37805
ISRAEL
 
+972 544887084
+972 526879093
 
N/A
 
ehud.shamoon☼gmail.com
 
www.2all.co.il/...
 
minizoo sloužící také jako záchranná stanice - nosáli, ovce, kozy, osli, prasata, králíci, drobní hlodavci, kaloni, emu, papoušci, dravci, vrány, drobní okrasní pěvci, čápi, volavky, pelikáni, ibisi, ledňáčci, racci, kachny, husy, pávi, bažanti, slepice, perličky, krůty, holubi, želvy, hadi, ještěrky, rybičky, pavouci, strašilky, brouci... (v mnoha případech hendikepovaná nebo zachráněná zvířata - především ptáci)

mini zoo serving also as a rescue station - coati, sheep, goats, donkeys, pigs, rabbits, small rodents, fruit bats, emus, parrots,raptors, crows, small ornamental songbirds, storks, herons, pelicans, ibises, kingfishers, gulls, ducks, geese, peacocks, pheasants, chickens, guinea fowl, turkeys, pigeons, turtles, snakes, lizards, fishlets, spiders, stick insect, beetles... (in many cases handicapped or rescued animals - especially birds)

dětská zoo
petting zoo

N/A

N/A

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 17.02. 2014 Poslední úprava 17.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.