!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Magal

Maggal  מגל [Magal]


Pinat Hai Magal
(=Children's zoo or literally Living Corner)
  פינת חי מגל [Pinat Khay Magal]
32°23'08"N, 35°02'11"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0098A
     
 
Magal
ISRAEL
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
www.magal.org.il/...  
 
mini zoo - fretky, axisi, gazely, koně, nutrie, papoušci, pávi, slepice, vodní ptáci, želvy a další, především domácí zvířata

mini zoo - ferrets, chitals, gazelles, horese, nutrias, parrots, peacocks, chickens, waterfowl, tortoises and other, mainly domestic animals

dětská zoo
petting zoo

N/A

N/A

zřejmě kolektivní (kibuc)
perhaps, collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Image 1 of 14
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Image 2 of 14
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Image 3 of 14
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Image 4 of 14
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Image 5 of 14
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Image 6 of 14
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Image 7 of 14
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Image 8 of 14
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Image 9 of 14
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Image 10 of 14
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Image 11 of 14
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Image 12 of 14
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Image 13 of 14
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Image 14 of 14
Alex Kantorovich, 14.01. 2014
Alex Kantorovich, 14.01. 2014

  Stránka vytvořena 20.02. 2014 Poslední úprava 22.08. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.