!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Merom Golan

 מרום גולן [Merom Golan] 


Pinat Hai Merom Golan
(= Children's Zoo or literally Living Corner)
פינת חי מרום גולן‎ [Pinat Khay Merom Golan]
33°07'52"N, 35°46'44"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0070B
     
 
Merom Golan
ISRAEL
 
+972 46960267
 
N/A
 
N/A
 
www.merom-golan.org.il/...  
 
dětská zoo - ovce, kozy, velbloudi, koně, osli, krávy, králíci, křečci, papoušci, pávi, slepice, husy, kachny, želvy, hadi... V roce 2106 mini zoo dočasně zavřena kvůli celkové rekonstrukci.

children's zoo - sheep, goats, camels, horses, donkeys, cows, rabbits, hamsters, parrots, peacocks, chickens, geese, ducks, tortoises, snakes... In 2016, the mini zoo was temporarily closed for the complete renovation.

dětská zoo
children's zoo

N/A

N/A

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 12.02. 2014 Poslední úprava 14.09. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.