!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Metzer

Mezer  מצר [Metzer]  Mecer


Taanug Hai Metzer
(= Living Pleasrue)
  תענוג חי מצר [Ta'anug Khay Metzer]
32°26'29"N, 35°02'45"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0100A
     
 
Metzer
ISRAEL
 
+972 46387004
+972 524399165
 
+972 46387815
 
shahar_o☼metzer.org.il
 
N/A  
 
mini zoo - fretky, kočkodani, kozorožci, kozy, prasata, dikobrazi, pávi, vodní ptáci, leguáni, hadi a další zvířata

mini zoo - ferrets, green monkeys, ibexes, goats, pigs, porcupines, peacocks, waterfowls, iguanas, snakes and other animals

dětská zoo
petting zoo

N/A

N/A

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 20.02. 2014 Poslední úprava 20.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.