!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Midreshet Ben Gurion

Midreshet Sde Boker   מדרשת בן-גוריון‎ [Midreshet Ben-Gurion]; מדרשת שדה בוקר[Midreshet Sde Boker]  Midrešet Ben Gurion ; Midrešet Sde Boker

většina zdrojů uvádí • most sources mention: Sde Boker (שדה בוקר)


Desert Reptile Center Sde Boker
מרכז זוחלים מדברי שדה בוקר  [Merkez Zokhalim Midbari Sde Boker]
33°50'59"N, 34°47'03"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0062A
     
 
Field School
Sde Boker
Midreshet Ben Gurion, 84990
ISRAEL
 
+972 86532016
+972 64412287
 
+972 86532721
 
yuvalh☼boker.org.il
arbel_levy☼hotmail.com
hadaryu☼bgu.ac.il
 
www.boker.org.il/...  
 
pouštní centrum plazů (především druhů z Negevské pouště) - bylo založeno počátkem 70. let a v 90. letech prošlo celkovou rekonstrukcí. Především mnoho hadů a ještěrek, ale i želvy, štíři, hlodavci, pouštní lišky, draví ptáci a sovy... Část zvířat v noční expozici.

Desert Reptile Center (especially of species from the Negev desert) - was founded in the early 70s and has undergone a complete renovation in the 90s. Mainly many snakes and lizards, but also turtles, scorpions, rodents, desert foxes, birds of prey and owls... Part of animals are in night exposure.

sbírka vycpaných zvířat, preparovaného hmyzu a lebek, ubytování
collection of stuffed animals, prepared insect and skulls, accomodation

N/A

počátek 70. let
the early 1970s

Sde Boker Field School (בית ספר שדה שדה בוקר)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Alex Kantorovich. 04.08. 2018
Image 1 of 1
Alex Kantorovich. 04.08. 2018
Alex Kantorovich. 04.08. 2018

  Stránka vytvořena 11.02. 2014 Poslední úprava 11.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 24. 12. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:24. 12. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.