!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Mitzpe Ramon

Mizpe (Mitspe) Ramon  מצפה רמון [Mitzpe Ramon]  مِصْبَه رامون  [Miṣbah Ramon]  Micpe Ramon


Alpaca Farm Mitzpe Ramon
חוות האלפקות מצפה רמון‎ [Khavat haAlpakat Mitzpe Ramon]
30°36'36"N, 34°46'39"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0063B
     
 
Mitzpe Ramon
Negev, 80600
ISRAEL
 
+972 86588047
+972 528977010
 
+972 86586067
 
alpaca4☼gmail.com
 
www.alpaca.co.il
 
farma alpak - první farma alpak nebo lam v Izraeli... Ačkoli se zabývá i produkcí vlny, jde především o turistickou farmu - jednu z velkých turistických atrakcí Negevu. Kromě alpak, i lamy, jednohrbí i dvouhrbí velbloudi, osli, koně, angorské i jiné kozy, ovce, králíci, pávi, kachny...

Alpaca farm - the first farm of alpacas or llamas in Israel... Although it deals also with the wool production, it is mainly tourist farm - one of the great tourist attractions of the Negev. In addition alpacas also llamas, dromedary and bactrian camels, donkeys, horses, angora and other goats, sheep, rabbits, peacocks, ducks...

dětská zoo, ježdění na koních, lamách apod., exkurze v továrně na vlnu, ubytování
children's zoo, horse, llama and so on riding, wool factory excursion, accommodation

pikniky s lamou
picnics with llama

27. prosince 1987
27th December 1987

soukromé (?)
private (?)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
~ 2010
~ 2007
         


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 11.02. 2014 Poslední úprava 11.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.