!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Mizra

 מזרע [Mizra]


Pinat Hai Mizra
(= Children's Zoo or literally Living Corner) • Meshek Hai Mizra (= Children's Farm or literally Living Farm)
  פינת חי מזרע‎ [Pinat Khay Mizra] •  משק חי מזרע‎ [Meshek Khay Mizra]
32°39'03"N, 35°17'17"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0085A
     
 
Mizra
ISRAEL
 
+972 527950542
+972 579418863
 
N/A
 
talis☼mizra.org.il
 
N/A
 
malá, především dětská zoo - lišky, velbloudi, jeleni, osli, poníci, kozy, ovce, prasata, králíci, drobní hlodavci, papoušci, husy, kachny, pávi, perličky, krůty, holubi, želvy a další plazi...

small mainly children's zoo - foxes, camels, deer, donkeys, ponies, goats, sheep, pigs, rabbits, small rodents, parrots, geese, ducks, peacocks, guinea fowl, turkeys, pigeons, turtles and other reptiles...

dětská zoo
petting zoo

N/A

N/A

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 17.02. 2014 Poslední úprava 17.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.