!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Naan

Na'an  נען [Na'an]


Parrot Nest Naan
  קן התוכי נען‎ [Ken haTuki Na'an]
31°52'49"N, 34°51'19"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0143B
     
 
Naan
ISRAEL
 
+972 89415143
+972 89414515
+972 506682636
+972 507525057
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
papouščí farma - okolo 70 druhů papoušků (několik druhů arů, kakaduů a loriů, amazoňani, žaka, vazy, eklektusi, aratingy, alexandři, agapornisové a spousty dalších menších druhů...), tukani, turaka (několik druhů), okrasní pěvci, perličky...

Parrot Farm - about 70 species of parrots (several species of macaws, cockatoos and lorikeets, amazos, grey parrots, vasas, eclectuses, conures, ringed parakeets, agapornises and many other smaller species of parakeets...), toucans, turacos (several species), ornamental songbrds, guinea fowl...

prodej papoušků a chovatelského zařízení
selling of parrots and breeding equipment

N/A

2007

zřejmě soukromé (Raz Sharaf)
perhaps private (Raz Sharaf)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.03. 2014 Poslední úprava 03.03. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.