!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ness Ziona

Ness (Nes) Ziyyona (Tsiona, Tziona)  נס ציונה [Ness Tziyona]   ‏نيس تسيونا‎‎ [Nīs Tsiyūnā]   Nes Ciona


Pinat Hai Sportek Ness Ziona
(= Children's Zoo or literally Living Corner)
  פינת חי ספורטק נס ציונה‎ [Pinat Khay Sportek Ness Tziyona]
31°56'01"N, 34°48'00"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0083A
     
 
Weizman
Ness Ziona
ISRAEL
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
minizoo v parku Sportek - opice, kozy, ovce, paovce, veverky, dikobrazi, mary, pštrosi, emu, papoušci, slepice, perličky, labutě, husy, kachny, holubi...

mini zoo in Sportek Park - monkey, goats, sheep, Barbary sheep, squirrels, porcupines, maras, ostriches, emus, parrots, chickens, guinea fowl, swans, geese, ducks, pigeons...

dětská zoo, dětské hřiště, zábavní park, sportoviště
petting zoo, children's playground, leisure park, sport fields

pikniková místa
picnic spots

N/A

městská
municipal

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 16.02. 2014 Poslední úprava 16.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.