!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Neve Hadassah

Neve Hadasa  נווה הדסה [Neve Hdasa]  Neve Hadasa


Merkez Hai "Nahlieli" Neve Hadassah
(= Living or Animal Centre "Wagtail") • Pinat Hai Neve Hadassah (= Children' Zoo or literally Living Corner)
  מרכז חי "נחליאלי" נווה הדסה‎ [Merkez Khay Nakhli'eli Neve Hadasa] • פינת חי נווה הדסה‎ [Pinat Khay Neve Hadasa]
předešlé názvy  •  former names
(ENG) HaKol Hai Neve Hadassah (= ...All Living or All Animals)
(HEB) הכל חי נווה הדסה [HaKol Khay Neve Hadasa]
32°14'59"N, 34°52'31"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0126B
     
 
Neve Hadassah
ISRAEL

Postal address:
PO Box 3060
Beit Yehushua, 40591
ISRAEL
 
+972 522846326
 
N/A
 
tal_na☼allanimals.co.il
 
www.allanimals.co.il/...
 
Živé centrum, či Centrum zvířat "Konipas" - přírodovědné nebo eko centrum s mini zoo - fretky, lemuři, ovce, kozy, poníci, vakoveverky, králíci, činčily, morčata a drobní hlodavci (potkani, pískomilové, křečci...), papoušci (lori, aratingy, mníšci, korely...), hrdličky, labutě, kachny, husy, křepelky, slepice, hadi, ještěrky (leguáni, scinkové, gekoni...), želvy, hmyz (brouci, kobylky, švábi...)...

Living Center or Animal Center"Wagtail" - nature or eco center with mini zoo - ferrets, lemurs, sheep, goats, ponies, sugergliders, rabbits, chinchillas, guinea pigs and small rodents (rats, gerbils, hamsters...), parrots (lorikeets, conures, monk parakeets, cockatiels...), doves, swans, ducks, geese, quails, chickens, snakes, lizards (iguanas, skinks, geckos...), turtles, insects (beetles, grasshoppers, cockroaches...)...

dětská zoo
petting zoo

pikniková místa
picnic spots

1994 (centrum)
1994 (the centre)

soukromé - Živé centrum Konipas s.r.o. (מרכז חי נחליאלי בע"מ)
private - Living Centre Wagtail Ltd. (מרכז חי נחליאלי בע"מ)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 27.02. 2014 Poslední úprava 27.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.