!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Nir Eliyahu

Nir Elyyahu  ניר אליהו [Nir Eliyahu]    Nir Elijahu


Pinat Hai Nir Eliyahu
פינת חי ניר אליהו  [Pinat Khay Nir Eliyahu]
32°11'45"N, 34°56'56"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0058A
     
 
Nir Eliyahu, 45845
ISRAEL
 
+972 97647342
+972 97647111
 
N/A
 
N/A
 
www.nirel.org.il/...
 
dětská zoo - fenci, mývali, nosáli, fretky, paviáni, velbloudi, koně, osli, poníci, kozy, ovce, prasata, dikobrazi, činčily, nutrie, králíci, jestřábi, pávi, slepice, vodní ptáci, želvy, leguáni, sladkovodní ryby...

children's zoo - fennec foxes, raccoons, coatis, ferrets, baboons, camels, horses, donkeys, ponies, goats, sheep, pigs, porcupines, chinchillas, nutrias, rabbits, hawks, peacocks, chickens, waterfowl, turtles, iguanas, freshwater fish...

dětská zoo
petting zoo

prodej zmrzliny
selling of ice-cream

N/A

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 10.02. 2014 Poslední úprava 10.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.