!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Nir Etzion

Nir Ezyon  ניר עציון [Nir Etzion]  Nir Ecion


Youth Ecology Farm Siah in Nir Etzion
(= Bush) • Pinat Hai Nir Etzion • (= Children's Zoo or literally Living Corner)
שיח חווה אקולוגית לנוער בניר עציון‎ [Siakh -  Khava Ekologit l'Noar b'Nir Etzion] • פינת חי ניר עציון‎ [Pinat Khay Nir Etzion]
32°41'57"N, 34°59'36"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0068B
     
 
Nir Etzion
ISRAEL
 
+972 49845711
+972 506923727
 
N/A
 
N/A
 
www.nirezion.com/...  
 
dětská farma a minizoo (většina zvířat v jednom výběhu) - kozorožci, kozy, ovce, králíci, pštrosi, emu, pelikáni, kachny, husy, pávi, perličky, slepice, krůty...

children's farm and mini-zoo (most animals in one enclosure) - ibexes, goats, sheep, rabbits, ostriches, emus, pelicans, ducks, geese, peacocks, guinea fowl, chickens, turkeys...

dětská zoo
children's zoo

N/A

N/A

kolektivní (mošav)
collective (moshav)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


  všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Alex Kantorovich, 2004
Image 1 of 7
Alex Kantorovich, 2004
Alex Kantorovich, 2004
Alex Kantorovich, 2004
Image 2 of 7
Alex Kantorovich, 2004
Alex Kantorovich, 2004
Alex Kantorovich, 2004
Image 3 of 7
Alex Kantorovich, 2004
Alex Kantorovich, 2004
Alex Kantorovich, 2004
Image 4 of 7
Alex Kantorovich, 2004
Alex Kantorovich, 2004
Alex Kantorovich, 2004
Image 5 of 7
Alex Kantorovich, 2004
Alex Kantorovich, 2004
Alex Kantorovich, 2004
Image 6 of 7
Alex Kantorovich, 2004
Alex Kantorovich, 2004
Alex Kantorovich, 2004
Image 7 of 7
Alex Kantorovich, 2004
Alex Kantorovich, 2004

  Stránka vytvořena 12.02. 2014 Poslední úprava 14.09. 2016  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.