!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Nir Yitzhak

Nir Yitzhaq (Yizhak, Yizhaq)  ניר יצחק [Nir Yitzkhak]  Nir Jicchak


Pinat Hai Nir Yitzhak
(= Children's Zoo or literally Living Corner) • Meshek Hai Nir Yitzhak (= Living Farm)
  פינת חי ניר יצחק‎ [Pinat Khay Nir Yitzkhak] • משק חי ניר יצחק‎ [Meshek Khay Nir Yitzkhak]
31°14'21"N, 34°21'25"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0147A
     
 
Nir Yitzhak
ISRAEL
 
+972 89989037
 
N/A
 
N/A
 
N/A  
 
mini zoo - nosáli, fretky, lemuři, kotuli, gazely, koně, kozy, ovce, králíci, morčata, emu, sovy, papoušci, krkavci, zelení pávi, bažanti, krůty, slepice, mnoho druhů vodních ptáků, holubi, želvy...

mini zoo - coatis, ferrets, lemurs, squirrel monkeys, gazelles, horses, goats, sheep, rabbits, guinea pigs, emus, owls, parrots, ravens, green peacocks, pheasants, turkeys, chickens, many species of waterfowl, pigeons, turtles...

dětská zoo
petting zoo

N/A

N/A

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 03.03. 2014 Poslední úprava 03.03. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.