!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Nov

 נוב [Nov]


Pinat Hai Gan HaBenim
(Pinat Hai = Children's Zoo or literally Living Corner, Gan HaBenim = Sons or Boys Garden - in memory of three fallen soldiers during the war)
  פינת חי גן הבנים‎ [Pinat Khay Gan haBenim]
32°49'58"N, 35°47'03"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0129B
     
 
Nov
ISRAEL
 
N/A
 
N/A
 
N/A
 
www.novnik.co.il/...  
 
dětská zoo - kozy, koně, papoušci, kachny, husy, čápi, volavky, pávi, slepice, perličky, krůty, holubi...

children's zoo - goats, horses, parrots, ducks, geese, storks, herons, peacocks, chickens, guinea fowl, turkeys, pigeons...

dětská zoo, dětské hřiště
petting zoo, children's playground

N/A

N/A

kolektivní (mošav)
collective (moshav)

N/A

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/A   všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 27.02. 2014 Poslední úprava 27.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.