!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Ortal

 אורטל [Ortal] 


Hai-Tal Ortal
(Hai = live or living; Tal = dew or Hebrew  name... ???)
חי-טל אורטל  [Khay-Tal Ortal]
33°05'04"N, 35°45'30"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0054B
     
 
Ortal
ISRAEL
 
+972 525612328
 
N/A
 
ode.hvr☼gmail.com
guygrinbaum☼gmail.com
minizooortal☼gmail.com
 
www.ortal.org.il/...
 
dětská zoo - nosáli, velbloudi, lamy, alpaky, několik plemen koz a ovcí, kozorožci, osli, poníci, králíci, morčata, želvy...

children's zoo - coatis, camels, llamas, alpacas, several breeds of goats and sheep, ibexes, donkeys, ponies, rabbits, guinea pigs, tortoise...

dětská zoo, noční prohlídky
children's zoo, night visits

N/A

N/A

kolektivní (kibuc)
collective (kibbutz)

1,2 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
N/A            


N/Avšechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

N/A
 

  Stránka vytvořena 08.02. 2014 Poslední úprava 08.02. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2019
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 02. 01. 2019
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:02. 01. 2019
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.