!!! Speciální stránka pro zadání nové zoo, doplnění či opravu stávajících údajů  !!!  •  !!! Special page for entering a new zoo, addition or correction current info !!!
 
Petah Tikva

Petah (Petach) Tiqva (Tikwa, Tiqwa)  פתח תקווה [Petakh Tikva]   بتاح تكفا‎ [Bitāḥ Tikfā]  Petach Tikva


Gan Hai Petah Tikva
(= Animal garden) • Petah Tikva Zoo
גן חי פתח תקווה [Gan Khay Petakh Tikva]
32°05'14"N, 34°52'29"E přesná / přibližná / neznámá lokace (a GPS)
exact / approximate / unknown location (and GPS)
 

   
AS-IL-XX-0011A
     
 
Moshe Sherot 9
Petah Tikva
ISRAEL
 
+972 39223930
+972 39213118
 
N/A
 
N/A
 
na stránkách města • on the municipality site: www.petah-tikva.muni.il/...  
 
původně velká zoo, z které se po rekonstrukci (1996) stala zoo poměrně malá - z většiny původního areálu je dnes městský park - šimpanzi, malpy, kotuli, lemuři, gazely, jeleni, lamy, kozorožci, kapybary, mary, dikobrazi, pštrosi, emu, nandu, mnoho druhů papoušků, turaka, jeřábi, plameňáci, mnoho druhů vodních ptáků, bažanti, ještěrky, hadi, želvy, domácí zvířata... (dříve i hroši a další zvířata)

originally large zoo, which became relatively small zoo after renovation (1996) - most of its original territory is city park today - chimpanzees, capuchins, squirrel monkeys, lemurs, gazelles, deer, llamas, ibexes, capybaras, maras, porcupines, ostriches, emus, rheas, many species of parrots, turacos, cranes, flamingos, many species of waterfowl, pheasants, lizards, snakes, tortoises, domestic animals...

muzeum vycpaných zvířat a motýlů
museum of stuffed animals and butterflies

N/A

N/A ; říjen 1996 - znovuotevření po rekonstrukci
N/A ; October 1996 - reopening after renovation

městská
municipal

1,2 ha

N/A

N/A

N/A N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
 
~ 2008
           


  všechny materiály • all materials                        galerie všech zoo • gallery of all zoos
 

Pro správné fungování video a fotogalerie je třeba aktuální prohlížeč (Chrome, FireFox, Operu, IE10 nebo pod.) a povolený Java script.
Modern browser (Chrome, FireFox, Opera, IE 10 or so on) and enabled Java script is needed for proper function of the video and photo gallery.
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Image 1 of 151
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Image 2 of 151
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Image 3 of 151
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Image 4 of 151
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Image 5 of 151
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Image 6 of 151
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Image 7 of 151
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Image 8 of 151
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Image 9 of 151
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Image 10 of 151
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Image 11 of 151
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Alex Kantorovich, 16.01. 2003
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Image 12 of 151
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Image 13 of 151
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Image 14 of 151
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Image 15 of 151
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Image 16 of 151
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Image 17 of 151
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Image 18 of 151
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Image 19 of 151
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Image 20 of 151
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Image 21 of 151
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Image 22 of 151
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Image 23 of 151
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Alex Kantorovich, 20.06. 2006
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Image 24 of 151
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Image 25 of 151
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Image 26 of 151
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Image 27 of 151
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Image 28 of 151
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Image 29 of 151
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Image 30 of 151
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Image 31 of 151
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Image 32 of 151
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Image 33 of 151
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Image 34 of 151
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Image 35 of 151
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Image 36 of 151
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Image 37 of 151
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Image 38 of 151
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Image 39 of 151
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Image 40 of 151
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Image 41 of 151
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Image 42 of 151
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Image 43 of 151
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Image 44 of 151
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Image 45 of 151
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Image 46 of 151
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Image 47 of 151
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Image 48 of 151
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Image 49 of 151
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Image 50 of 151
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 20.02. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 51 of 151
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 52 of 151
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 53 of 151
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Image 54 of 151
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 04.03. 2008
Alex Kantorovich, 10.09. 2008
Image 55 of 151
Alex Kantorovich, 10.09. 2008
Alex Kantorovich, 10.09. 2008
Alex Kantorovich, 10.09. 2008
Image 56 of 151
Alex Kantorovich, 10.09. 2008
Alex Kantorovich, 10.09. 2008
Alex Kantorovich, 10.09. 2008
Image 57 of 151
Alex Kantorovich, 10.09. 2008
Alex Kantorovich, 10.09. 2008
Alex Kantorovich, 10.09. 2008
Image 58 of 151
Alex Kantorovich, 10.09. 2008
Alex Kantorovich, 10.09. 2008
Alex Kantorovich, 10.09. 2008
Image 59 of 151
Alex Kantorovich, 10.09. 2008
Alex Kantorovich, 10.09. 2008
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Image 60 of 151
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Image 61 of 151
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Image 62 of 151
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Image 63 of 151
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Image 64 of 151
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Image 65 of 151
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Image 66 of 151
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Image 67 of 151
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Image 68 of 151
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Image 69 of 151
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Image 70 of 151
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Image 71 of 151
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Image 72 of 151
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Image 73 of 151
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Alex Kantorovich, 23.06. 2009
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 74 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 75 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 76 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 77 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 78 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 79 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 80 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 81 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 82 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 83 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 84 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 85 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 86 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 87 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 88 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 89 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 90 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 91 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 92 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 93 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 94 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 95 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 96 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 97 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 98 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 99 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 100 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 101 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 102 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 103 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Image 104 of 151
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 23.11. 2010
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Image 105 of 151
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Image 106 of 151
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Image 107 of 151
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Image 108 of 151
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Image 109 of 151
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Image 110 of 151
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Image 111 of 151
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Image 112 of 151
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Image 113 of 151
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Image 114 of 151
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Image 115 of 151
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Image 116 of 151
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Image 117 of 151
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Alex Kantorovich, 05.04. 2011
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 118 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 119 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 120 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 121 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 122 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 123 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 124 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 125 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 126 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 127 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 128 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 129 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 130 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 131 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 132 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 133 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 134 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 135 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 136 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 137 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 138 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 139 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 140 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 141 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 142 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 143 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 144 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 145 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 146 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 147 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 148 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 149 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 150 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Image 151 of 151
Alex Kantorovich, 10.04. 2013
Alex Kantorovich, 10.04. 2013

  Stránka vytvořena 25.01. 2014 Poslední úprava 10.09. 2014  
  Page created Last change

WZD - Worldwide Zoo Database
2009 - 2016
Zdroje a autoři: WZD, oficiální stránky ZOO, oficiální tiskové a jiné materiály ZOO (není-li uvedeno jinak); Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2017
Sources and authors: WZD, official websites of ZOO, official printed and other matters of ZOO (if it is not stated otherwise); Date of last actualization:16. 12. 2017
Všechny části tohoto webu (včetně obrázků, videí apod.) podléhají copyrightu autorů.   •   All parts of this website (including images, videos, etc.) are subject to copyright of authors.